Skip to content
Kursus i ledertrivsel

Kan du være en god leder, hvis du ikke trives?

Sæt fokus på din egen trivsel, og styrk jeres resultater

Giv din organisation en trivselsindsprøjtning med et kursus i ledertrivsel

Afspil video

Mød Cecilie, der kort fortæller om kurset (1:30 min.)

Vores følelser og væremåde smitter af på vores medmennesker. Det gælder især, hvis du har en ledende rolle. Den sætter dig nemlig i en position, hvor du har stor betydning for din organisations retning, stemning og trivsel. Derfor er det en forudsætning, at du som leder trives, hvis resten af din organisation skal trives.

Stress og mistrivsel hos ledere underminerer medarbejdernes trivsel og påvirker organisationens overordnede effektivitet negativt. En leder, der trives, er hele fundamentet for en organisation, der trives.

Vil du som leder både skabe resultater og god trivsel? Men har svært ved at se, hvordan de to ambitioner går hånd i hånd? Så er vores kursus i ledertrivsel nok noget for dig. For det er muligt at performe på både den menneskelige ledelse og hårde bundlinje, så længe du prioriterer dig selv og din egen trivsel på samme måde, som du prioriterer dine medarbejderes.

På kurset arbejder vi med, hvordan du konkret og systematisk kan arbejde med din egen trivsel, så den bliver et fokusområde, der bidrager positivt til din organisation. Det er nemlig sådan, at din trivsel er afgørende for, hvor godt dine medarbejdere trives. Og ikke mindst, hvordan I som team, afdeling eller virksomhed præsterer og leverer.

Vi giver dig værktøjer til at arbejde med at øge din trivsel og hjælp til at navigere i det krydspres og de følelsesmæssige udfordringer, du som leder ofte står i. For det er måske ikke helt skævt, hvis vi gætter på, at det er (alt for) længe siden, du har holdt trivselssamtale med dig selv?

Vil du vide mere om forløbet, så tøv ikke med at kontakte Cecilie på cecilie@wearebro.dk eller +45 40 80 51 09.

Tilmeld dig vores interesseliste

Vil du vide mere om ledertrivsel?

Vi har oprettet en interesseliste til dig, der gerne vil have besked om kommende hold, særpriser, deadlines, overbygninger og bro‘s andre uddannelser og kurser. 

Dit udbytte

Det er magtpåliggende for os, at vi sætter både konkrete og realistiske ambitioner for arbejdet med din ledertrivsel. Det er ikke brugbart for dig, hvis du kommer tilbage til din hverdag med potentielt urealistiske ambitioner, som fx 20 timers arbejdsuge, flere timers daglig yogapraksis eller noget helt tredje.

Det er vores erfaring efter 20+ år som ledelsesrådgivere, at vi gør det bedst ved at arbejde på et systematisk og meget konkret niveau. Derfor kredser forløbet om redskaber, der giver dig overblik og værktøjer til at:

  • Kortlægge, hvilke kontaktpunkter du har med dig selv, og hvad du bruger dem til
  • identificere trivselspåvirkende faktorer og deres indvirkning, så du har mulighed for at forandre dine egne reaktioner og forstå, anerkende og måske forudsige, hvad der rammer i en arbejdsdag og i givne perioder
  • forstå, hvilke fokusområder du skal sætte ind på for at øge din egen trivsel, og hvordan du kan gøre det
  • identificere, hvilke relationer i din organisation, der kan støtte dig, og hvordan du kan arbejde med at øge støtten fra dem
  • arbejde med at skabe mental ro hos dig i en hektisk hverdag, når du skal løse komplekse opgaver eller træffe svære beslutninger.

Organisationens udbytte

Et kursus med fokus på ledertrivsel er ikke kun til gavn for dig, som er leder. Tværtimod er det noget, som hele din organisation får glæde af. Forløbet giver dig nemlig værktøjer og redskaber, som du efterfølgende kan tage med hjem og brede ud til dine medarbejdere. Forløbet er derudover til glæde for din organisation og medarbejdere, da:

  • Ledere, der fokuserer på egen trivsel, i højere grad lykkes med deres mål og påvirker det langsigtede perspektiv mere positivt
  • organisationens generelle trivsel er højere, hvis lederen ikke er stresset
  • medarbejdere, der oplever lederstøtte, begår færre fejl og er mindre stressede
  • en organisation, der prioriterer trivsel, er en mere attraktiv arbejdsplads for potentielle medarbejdere.
Kursets indhold

Et kursus med fokus på din trivsel

”Husk at passe på dig selv”. En sætning, vi ofte hører, efterfulgt af et velmenende klap på skulderen.

Som leder er det gode råd svært at efterleve. For når du som leder er presset fra alle sider, kan det være svært at prioritere din egen trivsel.

Det er i hvert fald det billede, vi møder, når vi arbejder med leder – og organisationsudvikling i bro.

Som leder står du i et svært krydspres, hvor der er mange prioriteter at tage hensyn til. Dine medarbejderes trivsel, organisationens mål og krav fra din egen leder. Og hvor i alt det, er der så plads til dig.

Netop den kendsgerning har fået os til at udvikle dette kursus. Her omsætter vi vores mange års erfaring med lederudvikling til et komprimeret forløb, der skal sikre større trivsel blandt ledere.

Vores kursus i ledertrivsel strækker sig over 2,5 dag. Her vil du sammen med en lille gruppe ledere få hjælp til at skabe rutiner og opmærksomhed omkring din egen trivsel. 

Værktøjerne er naturligvis udvalgt, så du kan tage dem med tilbage i din organisation, uden at du er nødt til at tilrettelægge en parallel virkelighed for dig selv.

For at sikre de bedste forudsætninger for dit udbytte, hører vi mere om dine konkrete udfordringer forud for forløbet, og vi følger op hos dig, når hverdagen igen udspiller sig frit.

Og alt det, du lærer, vil du selvfølgelig kunne tage med hjem til dine lederkollegaer, så I sammen kan arbejde videre med det i jeres organisation.

Kursets indhold

Moduler

bro‘s Ledertrivsel-forløb er fordelt over to undervisningsmoduler og to individuelle samtaler. Det første modul varer to dage og er inkl. overnatning. Modul 2 er en halv dags opfølgning ca. fire uger efter det første modul. De to individuelle samtaler ligger henholdsvis først og sidst i forløbet.

Individuel indledende samtale
Individuel indledende samtale
Inden vi mødes første gang på modul 1, begynder vi med at hilse på dig online og interviewe dig om din organisation og dine bevæggrunde for at melde dig til forløbet. Jo bedre vi kender din virkelighed og de udfordringer, muligheder og vilkår, du står med, jo bedre kan vi tilrettelægge specifikke øvelser, og jo bedre kan vi rådgive dig undervejs.
Individuel indledende samtale
Modul
Modul 1
Når du skal arbejde med din egen trivsel, så kræver det først og fremmest en forståelse for, hvad der påvirker din trivsel negativt og positivt, hvordan du reagerer og arbejder med det i dag, og hvad du har brug for at skabe mere plads til.

På forløbets første modul tager vi udgangspunkt i din selvledelse: Vi begynder med at kortlægge de kontaktpunkter, du har med dig selv i dag og ikke mindst, hvad du bruger dem til. Derfra kan vi begynde at udforske, hvad du kunne have brug for mere tid og rum til, og hvordan det kan se ud i praksis.

Som en del af det arbejde undersøger vi trivselsmarkører hos dig, hvad der giver og tager energi for dig, og vi arbejder med at give dig værktøjer til at skabe ro og overskud, når du står overfor en kompleks problemstilling eller beslutning.

Vi ved desuden at en af nøglerne til at øge ledertrivsel er at styrke ledernes relationer til deres egen leder og lederkollegaer. Derfor skal vi også bruge modul 1 på at arbejde med at kortlægge hvad og hvem i din organisation, der har indflydelse på din trivsel, og hvordan du kan arbejde med at styrke relationerne og øge støtten herfra.
01
Modul
Modul
Modul 2
Når vi mødes til andet modul, skal vi naturligvis følge op på dine ambitioner og det arbejde, du har gjort, siden vi var sammen sidst. Ikke fordi vi skal evaluere, hvorvidt du har gjort det godt eller dårligt. Men fordi vi skal lære af de erfaringer, du har gjort dig og evt. justere i den plan, du har for dig selv, så vi sikrer, at du er bedst muligt rustet til at arbejde mere fokuseret med din egen trivsel som en forretningskritisk prioriteret i hverdagen.
02
Modul
Individuel coaching
Individuel coaching
Som det sidste element i forløbet mødes vi online til en dialog, hvor vi går tæt på dig og de ledelsesmæssige udfordringer, du har som knytter sig til det arbejde, vi har gjort sammen. Og så sikrer vi, at du fortsat ved, hvordan du bedst arbejder med at have fokus på din ledertrivsel, og evt. hvordan du kan bidrage til at styrke dine lederkollegaers arbejde med det.
Individuel coaching
Undervisere

Hvem møder du på kurset i ledertrivsel

Helle Bro

Helle er direktør og grundlægger af bro, og siden begyndelsen i 1999 har hun været ansvarlig for den strategiske udvikling og daglige drift af virksomheden. Helle fungerer som sparringspartner og rådgiver for topledere og executives i både danske og internationale organisationer.

Cecilie Astrid Rudolph

Cecilie er seniorkonsulent i bro, hvor hun udvikler og faciliterer forløb, der skaber både personlig og organisatorisk udvikling – på tværs af organisationer og fra medarbejder til topleder.

Kursus i ledertrivsel Cecilie Astrid Rudolph Seniorkonsulent Cecilie arbejder primært med team- og ledelsesudvikling. Hun udvikler og faciliterer udviklingsforløb, der skaber både personlig og organisatorisk udvikling; på tværs af organisationer og fra medarbejder til topleder

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, så er du altid velkommen til at tage fat i Cecilie.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Passer datoerne for kurset ikke, kan du tilmelde dig vores interesseliste. Her vil du få besked om næste hold og eventuelle afbud. Du er også velkommen til at kontakte Josefine direkte på e-mail eller +45 27 82 63 23 og blive skrevet på ventelisten.

Er du forhindret i at deltage, skal du kontakte os. Du hæfter fortsat for deltagerbetaling, men du er velkommen til at give din plads videre til en kollega, så længe du holder os underrettet.

Nej der er ingen tilmeldingsfrist, men der er et begrænset antal pladser. Derfor anbefaler vi, at du tilmelder dig i god tid.

Ja, du kan se et overblik over alle vores aktuelle uddannelser og kurser her.

Er du nysgerrig på mere?