Skip to content
En adfærdsbaseret lederuddannelse fra bro

Har du styr på irrationaliteten i din ledelse?

Har du undret dig over, hvorfor dine medarbejdere reagerer helt anderledes, end du havde forestillet dig? Eller bakser du måske med, at du alt for ofte overtager dine medarbejderes problemer i stedet for at hjælpe dem med at håndtere dem?

Tag en efteruddannelse, og styrk din ledelse

Fire adfærdsbarrierer hæmmer effektiv ledelse

Afspil video

Mød underviserne, der kort fortæller om uddannelsen (1:31 min)

På vores lederuddannelse tager vi afsæt i det uperfekte menneske, som vi kender så godt fra adfærdspsykologien. 

For i trianglen mellem de psykologiske mønstre bag vores kognitive beslutningsapparat, indsigter fra jeres virkelighed og bros mange års erfaringer med udvikling af ledere har vi skabt en lederuddannelse, der skærper bevidstheden og handlekraften ift. egen og andres fraværende rationalitet. Og det er vejen til at skabe effekt i en travl, foranderlig og virkelig verden.

Vi har udvalgt fire af de barrierer for effektiv ledelse, som vi oftest støder på. Hver af adfærdsbarriererne rummer en modsætning, der understreger kompleksiteten i ledelsesopgaven. På den ene side er barriererne uundgåelige – og også ofte en værdifuld – del af ledelse. På den anden side kan de sætte en stopper for den forandring, som du ønsker dig. Og derfor er det afgørende, at du kender dem.

Vil du vide mere om lederud­dan­nelsen, så tøv ikke med at kon­tak­te Bettina på bettina@wearebro.dk eller +45 40 80 09 39

Dit udbytte

Helt overordnet kredser hele uddannelsen om redskaber, der styrker både din egen og din organisations eksekveringskraft. Du får:
  • skærpet forståelse for egne og andres adfærdsmæssige begrænsninger

  • indsigter, der mindsker gabet mellem gode intentioner og praktisk handling

  • sparring på cases fra din egen organisation og ledelseshverdag.

Tilmelding

Vil du med på bro's lederuddannelse?

Praktisk information

Datoer og pris

Datoer 

Frem med kalen­deren, hvis du vil med på bro‘s lederuddannelse:

Undervisning:
Modul 1: torsdag den 7. marts 2024 kl. 9.00−16.00
Modul 2: tirs­dag den 16. april 2024 kl. 9.00−16.00
Modul 3: tirs­dag den 7. maj 2024 kl. 9.00−16.00
Modul 4: tirsdag den 4. juni 2024 kl. 9.00−16.00

Individuelle sessioner:
Session 1: Indi­vidu­el pro­fil-session i uge 12
Session 2: Indi­vidu­el spar­ring på ledelsesud­for­dring i uge 20

Lokation

Under­vis­nin­gen foregår på adressen: Esplanaden 34C, 1. sal, 1263 København og de indi­vidu­elle sessioner foregår online.

Pris

32.000 kr. ekskl. moms.
Ønsker I at komme flere, så ring og hør om jeres rabat. 

Vil du vide mere om lederud­dan­nelsen, så tøv ikke med at kon­tak­te Bettina på bettina@wearebro.dk eller +45 40 80 09 39

En lederuddannelse til dig,
der ønsker at:

  • omsætte tiltag til konkret adfærd, så dine indsatser skaber forandring i din organisation
  • forstå, hvordan irrationalitet står i vejen for din indflydelse og dine resultater
  • skabe gode rammer, der understøtter din organisations målsætning.
Gode teoretiske emner og dygtige undervisere
"Det var en øjenåbner at koble adfærdsdesign sammen med ledelse og forstå, at der kan være langt fra "jeg har jo sagt" til, det er hørt, forstået, accepteret... og handlet på”. Uddannelsen har gode teoretiske emner og dygtige undervisere der skabte et godt rum for reflekterende diskussioner mellem deltagerne. Og en fornøjelse at være i rum med en hel gruppe andre ledere der også brænder for at lede gennem adfærd."
Deltager
Uddannelsens opbygning

Sådan forløber din lederuddannelse

På uddannelsen veksler vi mellem oplæg, øvelser og dialog. Der skabes en løbende kobling mellem adfærdsteori, værktøjer og din praktiske virkelighed.

Vi har fokus på, at der er tid til at tale om dine konkrete ledelsesudfordringer. I et fortroligt rum med et lille hold af ledere, taler vi om vores ledelsesmæssige udfordringer, og hvordan vi kan overkomme dem ved at blive mere bevidste om vores egen og andres irrationalitet.

Det betyder, at når uddannelsen er slut, har du allerede redskaber til at løse aktuelle ledelsesmæssige udfordringer.

Nedenfor kan du se et udvalg af tidligere deltagers ledelsesudfordringer:

”Jeg synes, det er svært at finde konstruktive værktøjer, når der opstår modstand overfor idéer eller retninger, fx i forbindelse med eksekvering af en strategi.”

”Mine største udfordringer som leder opstår i spændingsfeltet mellem empati og autoritet.”

”Jeg synes nogle gange, det er svært at formulere, det jeg gerne vil kommunikere klart, tydeligt og præcist.”

Uddannelsens indhold

En udvidet læringsproces

bro‘s lederud­dan­nelse var­er 4 dage fordelt over ca. 12 uger. Udover fire mod­uler får du også to indi­vidu­elle sessioner online.

 

Modul
Modul 1: Din fantasi er ikke virkeligheden
Adfærdsbarriere 1: Forestillingsevne
At kunne sætte sig i andres sted er en forudsætning for dygtig ledelse. Vores forestillingsevne hjælper os til at kunne agere hurtigt – men ikke altid særlig kompetent.

Problemerne opstår, når vi tillægger andre mennesker tanker, følelser og motiver ud fra vores egen viden, egne følelser og eget verdenssyn. Her er der risiko for, at forestillingsevnen i stedet blive et benspænd for indsigt, fremdrift og udvikling. Din opgave som leder er at vide, hvornår dine forestillingsevner skal i spil, og hvornår du skal nøjes med at forholde dig til det helt konkrete, som du ser og hører.

På uddannelsens første modul undersøger vi dette hjørne af den menneskelig irrationalitet, for det er den eneste sikre vej til at se på verden, som den er, og ikke som vi forestiller os, at den er.
01
Modul
1. indi­vidu­el session (online)
Styrket forståelse af egen og andres adfærd med en præferenceprofil
Al udvikling går via selvrefleksion, og derfor får du mellem modul 1 og 2 kortlagt din typekode (MBTI-profil).

Typekoden er et effektivt værktøj til at øge forståelse af egen og andres adfærd og kan, hvis vi går konsekvent til værks, give nye perspektiver. Vi holder her typisk ledelsesstil op imod medarbejderbehov, for at få indsigt i dine beslutningsprocesser, din eksekverings- og prioriteringsstil.
1. indi­vidu­el session (online)
Modul
Modul 2: Du bedrager dig selv – hver dag
Adfærdsbarriere 2: Selvbedrag
Selvbedrag er en vigtig overlevelsesmekanisme. Og i den moderne verden, sikrer det fremdrift, handling og mod til at kaste sig ud i nye opgaver. Selvbedraget opretholder også vores positive selvbillede og troen på egne evner, men netop dét risikerer at spænde ben i vigtige beslutninger.

På modul 2 sætter vi perspektivet skarpt på DIG som fejlkilde. Hvornår står du i vejen for dine ledelsesambitioner og resultater? Det korte svar er ’hele tiden’. Medmindre du accepterer og arbejder systematisk med dine egne bias – ikke mindst når det handler om at leve op til den vigtige diversitetsdagsorden.

På uddannelsens andet modul arbejder vi derfor med præferenceprofiler. Dem bruger vi til at sætte spot på forskelligheder og skærpe din bevidsthed om egne bias, så du kan lede effektivt i en divers verden.
02
Modul
Modul
Modul 3: Dine følelser står i vejen for forandringer
Adfærdsbarriere 3: Emotionalitet
Emotionalitet er uundværlig for at være i verden som menneske. Det er det kompas, der gør, at vi kan læse og forstå os selv og andre. Derfor er en stærk emotionalitet også et afgørende parameter for effekten af din ledelse – ikke mindst under forandringer.

Som ledere er vi foran, når forandringerne ruller – og vi er også foran i den følelsesmæssige fordøjelse af forandringerne. Vi har mere information og ofte også indflydelse på de organisatoriske forandringer. Problemerne opstår, når vi lader vores egen emotionelle tilstand være guidende for, hvordan vi leder forandringerne – at vi forventer, at vores medarbejdere hurtigt accelerer deres egen proces og følger vores emotionelle kurve.

På tredje modul arbejder vi med aktiv og undersøgende mentalisering som et redskab til at nå modtagernes emotionelle ståsted. For uden den forståelse er transitionsprocessen truet og den succesfulde forandring rykket længere væk.
03
Modul
2. individuelle session (online)
Case-sparring: Få løsningsforslag på en aktuel udfordring
Imellem modul 3 og 4 er der igen en online-session med en af underviserne. Her får du sparring på en selvvalgt ledelsesudfordring, som du beskriver forud for sessionen.

Det giver mulighed for i en fortrolig ramme at gå i dybden med en aktuel ledelsesudfordring og diskutere potentielle løsninger ud fra et adfærdsteoretisk perspektiv.
2. individuelle session (online)
Modul
Modul 4: Udelukker distance psykologisk tryghed?
Adfærdsbarriere 4: Distance
Distance er et vilkår, når du indtræder i lederrollen – du skal have klare grænser for, hvad medarbejderne involveres i. For det er den naturlige professionelle distance, der gør det muligt, at du som leder kan træffe svære og nødvendige beslutninger.

Men bliver distancen for stor, kan den true trivsel og psykologisk tryghed blandt dine medarbejdere og dermed stå i vejen for udviklingen i din del af organisationen. For uden psykologisk tryghed ignoreres fejl, usikkerheden vokser og den samlede beslutningskvalitet er i fare.

På uddannelsens fjerde og sidste modul arbejder vi med, hvordan du gør din sårbarhed til en styrke og en løftestang for den afgørende psykologiske tryghed. For det er dig, der skal sikre en stærk og åben kultur, hvor I kan udfordre hinanden, indrømme fejl og tale om de svære emner.
04
Modul
Skriv dig op

Interesseliste

Måske passer datoerne dig ikke. Måske har du brug for tænketid. Eller måske vil du gerne i ny og næ høre lidt mere om bro.

Vi har oprettet en interesseliste til dig, der gerne vil have besked om kommende hold, særpriser, deadlines, overbygninger og bro‘s andre uddannelser. Og ind imellem blive mindet om alle fordelene ved uddannelsen.

Så skriv dig op i formularen her – det er ganske uforpligtende.

Undervisere

Hvem møder du på din lederuddannelse?

I bro arbejder vi praktisk og strategisk med adfærd, kommunikation og organisationsudvikling fra morgen til aften. Derfor er det vores konsulenter, der underviser på uddannelsen, hvor de deler ud af både deres teoretiske og erfaringsmæssige indsigter.

Christina arbejder med strategi-, team- og lederudvikling. Christina forbedrer samarbejdet i teams med workshops i forandringsledelse og personprofiler.
Christi­na Hen­del

Christina er seniorkonsulent i bro og arbejder til dagligt med strategi , team- og lederudvikling. Hun designer og faciliterer forløb, der udfordrer status quo og får individer og organisationer til at rykke sig.

Anne Ger­hardt

Anne er seniorkonsulent i bro og arbejder med performance og samarbejdsudvikling. Med en baggrund fra retorik og lingvistik beskæftiger Anne sig bl.a. med at sikre specialisters og lederes gennemslagskraft og med at udnytte dagligdagens dialoger som samarbejdsredskab.

Helle Bro

Helle er direktør og grundlægger af bro, og siden begyndelsen i 1999 har hun været ansvarlig for den strategiske udvikling og daglige drift af virksomheden. Helle fungerer som sparringspartner og rådgiver for topledere og executives i både danske og internationale organisationer.

Cecilie Astrid Rudolph

Cecilie er seniorkonsulent i bro, hvor hun udvikler og faciliterer forløb, der skaber både personlig og organisatorisk udvikling – på tværs af organisationer og fra medarbejder til topleder.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Passer datoerne for uddannelsesholdet ikke, kan du tilmelde dig vores interesseliste. Her vil du få besked om næste hold og eventuelle afbud. Du er også velkommen til at kontakte Nathalie direkte på e-mail eller 28 96 01 91 og blive skrevet på ventelisten.

Er du forhindret i at deltage, skal du kontakte os. Du hæfter fortsat for deltagerbetaling, men du er velkommen til at give din plads videre til en kollega, så længe du holder os underrettet.

Ja, på uddannelsens sidste dag vil du modtage et uddannelsesbevis, som beviser dine nye tillærte kompetencer.

Nej der er ingen tilmeldingsfrist på uddannelsen, men der er et begrænset antal pladser. Derfor anbefaler vi, at du tilmelder dig i god tid.

Ja, kommer I 2 eller flere fra samme virksomhed, tilbyder vi en kollegarabat. Kontakt Nathalie på e-mail eller 28 96 01 91 for at høre mere. 

Ja, du kan se et overblik over alle vores aktuelle uddannelser og kurser her.