Skip to content
En adfærdsbaseret lederuddannelse fra bro

Leder du med fornuft eller følelse?

Har du undret dig over, hvorfor dine medarbejdere reagerer helt anderledes, end du havde forestillet dig? Eller bakser du måske med, at du alt for ofte overtager dine medarbejderes problemer i stedet for at hjælpe dem med at håndtere dem?

Tag en efteruddannelse, og styrk din ledelse

Fire irrationelle adfærdsmønstre spænder ben for effektiv ledelse

Afspil video

Mød underviserne, der kort fortæller om uddannelsen (1:31 min)

Vi træffer alle beslutninger, som bygger på følelser eller antagelser. Det gør vi, fordi vi er mennesker. Som ledere skal vi imidlertid være i stand til at minimere den indflydelse som vores følelser og antagelser har på os, fordi vi har mandatet til at træffe beslutninger, der har stor menneskelig og forretningsmæssig indflydelse og konsekvenser.

På vores uddannelse i adfærdsbaseret ledelse styrker vi din handlekraft som leder. Både ved at gøre dig bevist om din egen og dine medarbejderes irrationelle adfærd, men også de konkrete værktøjer, der kan hjælpe dig med at navigere i og udenom det, når det er nødvendigt.

På uddannelsens moduler bliver du præsenteret for fire irrationelle adfærdsmønstre, som vores erfaring med team- og ledelsesudvikling har vist spænder ben for effektiv ledelse. Sammen vil vi se på, hvilke og hvordan de fire adfærdsmønstre påvirker dig og din ledelse, og hvordan du konkret overvinder dem.

Efter uddannelsen vil du vide, hvordan adfærdsbaseret ledelse:

  • er nøglen til at lykkedes bedre med at implementere strategi og forandringer
  • kan bruges i dine one-2-ones eller dine puls/apv-opfølgninger
  • kan bruges til at styrke samarbejdet i dit team.

Vil du vide mere om lederud­dan­nelsen, så tøv ikke med at kon­tak­te Bettina på bettina@wearebro.dk eller +45 40 80 09 39

Dit udbytte

Helt overordnet kredser hele uddannelsen om redskaber, der styrker både din egen og din organisations eksekveringskraft. Du får:
  • skærpet forståelse for din egen og andres irrationelle adfærd

  • indsigter, der mindsker gabet mellem gode intentioner og praktisk handling

  • sparring på cases fra din egen organisation og ledelseshverdag.

Tilmelding

Vil du med på bro's lederuddannelse?

Praktisk information

Datoer og pris

Datoer 

Frem med kalen­deren, hvis du vil med på bro‘s lederuddannelse:

Undervisning:
Modul 1: mandag den 30. september 2024 kl. 9.00−16.00
Modul 2: tirs­dag den 5. november 2024 kl. 9.00−16.00
Modul 3: onsdag den 4. december 2024 kl. 9.00−16.00
Modul 4: tirsdag den 14. januar 2025 kl. 9.00−16.00

Individuelle sessioner:
Session 1: Indi­vidu­el pro­fil-session i uge 41
Session 2: Indi­vidu­el spar­ring på ledelsesud­for­dring i uge 50

Lokation

Under­vis­nin­gen foregår på adressen: Esplanaden 34C, 1. sal, 1263 København og de indi­vidu­elle sessioner foregår online.

Pris

Early bird pris: 28.000 kr. ekskl. moms. (Udløber d. 30. juni).
Normal pris: 32.000 kr. ekskl. moms.
Ønsker I at komme flere, så ring og hør om jeres rabat. 

Vil du vide mere om lederud­dan­nelsen, så tøv ikke med at kon­tak­te Bettina på bettina@wearebro.dk eller +45 40 80 09 39

En lederuddannelse til dig,
der ønsker at:

  • træffe informerede og rationelle beslutninger

  • omsætte organisatoriske initiativer til konkret adfærd

  • styrke din evne til at implementere tiltag gennem adfærd.
Gode teoretiske emner og dygtige undervisere
"Det var en øjenåbner at koble adfærdsdesign sammen med ledelse og forstå, at der kan være langt fra "jeg har jo sagt" til, det er hørt, forstået, accepteret... og handlet på”. Uddannelsen har gode teoretiske emner og dygtige undervisere der skabte et godt rum for reflekterende diskussioner mellem deltagerne. Og en fornøjelse at være i rum med en hel gruppe andre ledere der også brænder for at lede gennem adfærd."
Deltager
Uddannelsens opbygning

Sådan forløber din lederuddannelse

På uddannelsen veksler vi mellem teori og oplæg, øvelser og dialog med henblik på at skabe en løbende kobling mellem adfærdsteori, konkrete værktøjer og din praktiske virkelighed.

Især dine konkrete ledelsesudfordringer er en prioritet på uddannelsen. I et fortroligt rum med et lille hold af ledere, taler vi sammen om vores ledelsesmæssige udfordringer, og hvordan vi med de konkrete adfærdsbaserede værktøjer fra uddannelsen kan arbejde med dem.

Det betyder, at når uddannelsen er slut, har du nye redskaber til at løse aktuelle ledelsesmæssige udfordringer.

Nedenfor kan du se et udvalg af tidligere deltagers ledelsesudfordringer:

”Jeg synes, det er svært at finde konstruktive værktøjer, når der opstår modstand overfor idéer eller retninger, fx i forbindelse med eksekvering af en strategi.”

”Mine største udfordringer som leder opstår i spændingsfeltet mellem empati og autoritet.”

”Jeg synes nogle gange, det er svært at formulere, det jeg gerne vil kommunikere klart, tydeligt og præcist.”

Uddannelsens indhold

En udvidet læringsproces

bro‘s lederud­dan­nelse var­er 4 dage fordelt over ca. 12 uger. Udover fire mod­uler får du også to indi­vidu­elle sessioner online.

 

Modul
Modul 1: Se virkeligheden med andre(s) øjne
Adfærdsbarriere 1: Forestillingsevne
At kunne sætte sig i andres sted er en forudsætning for dygtig ledelse. Vores forestillingsevne hjælper os til at kunne agere hurtigt – men ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt.

Problemerne opstår, når vi tillægger andre mennesker tanker, følelser og motiver ud fra vores egen viden, egne følelser og eget verdenssyn. Her er der risiko for, at forestillingsevnen i stedet blive et benspænd for indsigt, fremdrift og udvikling. Din opgave som leder er at vide, hvornår dine forestillingsevner skal i spil, og hvornår du skal nøjes med at forholde dig til det helt konkrete, som du ser og hører.

På uddannelsens første modul undersøger vi dette hjørne af den menneskelig irrationalitet, for det er den eneste sikre vej til at se på verden, som den er, og ikke som vi forestiller os, at den er.
01
Modul
1. indi­vidu­el session (online)
Præferenceprofil: Styrk forståelsen af din egen og andres adfærd
Al udvikling går via selvrefleksion, og derfor får du mellem modul 1 og 2 kortlagt din MBTI-typekode.

Med en MBTI-typekode får du et værktøj, der øger din forståelse af egen og andres adfærd og som tilbyder nye perspektiver på interaktionen mellem dig og dine medarbejdere.

Vi holder her typisk ledelsesstil op imod medarbejderbehov for at få indsigt i dine beslutningsprocesser, din eksekverings- og prioriteringsstil.
1. indi­vidu­el session (online)
Modul
Modul 2: Forstå din adfærd gennem selvindsigt
Adfærdsbarriere 2: Selvbedrag
Selvbedrag er en vigtig overlevelsesmekanisme. Det sikrer fremdrift, handling og mod til at kaste sig ud i nye opgaver – men det risikerer samtidig også at spænde ben for os i vigtige beslutninger, når egne bias forhindrer os i at se realiteterne i øjnene.

På modul 2 sætter vi spot på, hvornår du selv bliver en barriere for dine ledelsesambitioner og resultater. Med udgangspunkt i din nye præferenceprofil, skærper vi din opmærksom om bias i din beslutningsprocesser og eksekverings- og prioriteringsstil, så du kan lede effektivt i en divers verden.
02
Modul
Modul
Modul 3:Bær dine følelser tæt på hjertet, ikke på tøjet
Adfærdsbarriere 3: Emotionalitet
Emotionalitet er uundværlig for at være i verden som menneske. Det er det kompas, der gør, at vi kan læse og forstå os selv og andre. Derfor er en stærk emotionalitet også et afgørende parameter for effekten af din ledelse – ikke mindst under forandringer.

Som ledere går vi foran, når forandringerne ruller – men også i den følelsesmæssige fordøjelse af forandringerne. Vi er nødt til at have forståelse for, at vi i kraft af vores position ofte har mere information om og indflydelse på de organisatoriske forandringer, og derfor også er investeret andeles i forandringerne end vores medarbejdere.

Problemerne opstår, når vi lader vores egen emotionelle tilstand være guidende for, hvordan vi leder forandringerne – at vi forventer at vores medarbejdere, med deres begrænsede indsigt og indflydelse på forandringerne, hurtigt accelerer deres egen proces og følger vores emotionelle kurve.

På tredje modul arbejder vi med aktiv og undersøgende mentalisering som et redskab til at nå modtagernes emotionelle ståsted. For uden den forståelse er transitionsprocessen truet og den succesfulde forandring rykket længere væk.
03
Modul
2. individuelle session (online)
Case-sparring: Få løsningsforslag på en aktuel udfordring
Imellem modul 3 og 4 er der igen en online-session med en af underviserne. Her får du sparring på en selvvalgt ledelsesudfordring, som du beskriver forud for sessionen.

Det giver mulighed for i en fortrolig ramme at gå i dybden med en aktuel ledelsesudfordring og diskutere potentielle løsninger ud fra et adfærdsteoretisk perspektiv.
2. individuelle session (online)
Modul
Modul 4: Skab nærhed gennem distance
Adfærdsbarriere 4: Distance
Distance er et vilkår som leder – du skal have klare grænser for, hvad medarbejderne involveres i. For det er den naturlige professionelle distance, der gør det muligt, at du som leder kan træffe svære og nødvendige beslutninger. Men bliver distancen for stor, kan den true både trivsel og læring og dermed stå i vejen for succeserne i dit team.

Ledelse i dag kræver en åben, involverende og lærende tilgang. Og det kræver stærke samarbejdskompetencer og mere personlig udvikling, end man har kunne klare sig med tidligere i ledelsesrollen.

På uddannelsens fjerde og sidste modul går vi tættere på dig som leder og arbejder med, hvordan du går forrest og er rollemodel for den adfærd, du ønsker skal forme jeres samarbejde i din organisation.
04
Modul
Skriv dig op

Interesseliste

Måske passer datoerne dig ikke. Måske har du brug for tænketid. Eller måske vil du gerne i ny og næ høre lidt mere om bro.

Vi har oprettet en interesseliste til dig, der gerne vil have besked om kommende hold, særpriser, deadlines, overbygninger og bro‘s andre uddannelser. Og ind imellem blive mindet om alle fordelene ved uddannelsen.

Så skriv dig op i formularen her – det er ganske uforpligtende.

Undervisere

Hvem møder du på din lederuddannelse?

I bro arbejder vi praktisk og strategisk med adfærd, kommunikation og organisationsudvikling fra morgen til aften. Derfor er det vores konsulenter, der underviser på uddannelsen, hvor de deler ud af både deres teoretiske og erfaringsmæssige indsigter.

Christina arbejder med strategi-, team- og lederudvikling. Christina forbedrer samarbejdet i teams med workshops i forandringsledelse og personprofiler.
Christi­na Hen­del

Christina er seniorkonsulent i bro og arbejder til dagligt med strategi , team- og lederudvikling. Hun designer og faciliterer forløb, der udfordrer status quo og får individer og organisationer til at rykke sig.

Anne Ger­hardt

Anne er seniorkonsulent i bro og arbejder med performance og samarbejdsudvikling. Med en baggrund fra retorik og lingvistik beskæftiger Anne sig bl.a. med at sikre specialisters og lederes gennemslagskraft og med at udnytte dagligdagens dialoger som samarbejdsredskab.

Helle Bro

Helle er direktør og grundlægger af bro, og siden begyndelsen i 1999 har hun været ansvarlig for den strategiske udvikling og daglige drift af virksomheden. Helle fungerer som sparringspartner og rådgiver for topledere og executives i både danske og internationale organisationer.

Cecilie Astrid Rudolph

Cecilie er seniorkonsulent i bro, hvor hun udvikler og faciliterer forløb, der skaber både personlig og organisatorisk udvikling – på tværs af organisationer og fra medarbejder til topleder.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Passer datoerne for uddannelsesholdet ikke, kan du tilmelde dig vores interesseliste. Her vil du få besked om næste hold og eventuelle afbud. Du er også velkommen til at kontakte Nathalie direkte på e-mail eller 28 96 01 91 og blive skrevet på ventelisten.

Er du forhindret i at deltage, skal du kontakte os. Du hæfter fortsat for deltagerbetaling, men du er velkommen til at give din plads videre til en kollega, så længe du holder os underrettet.

Ja, på uddannelsens sidste dag vil du modtage et uddannelsesbevis, som beviser dine nye tillærte kompetencer.

Nej der er ingen tilmeldingsfrist på uddannelsen, men der er et begrænset antal pladser. Derfor anbefaler vi, at du tilmelder dig i god tid.

Ja, kommer I 2 eller flere fra samme virksomhed, tilbyder vi en kollegarabat. Kontakt Nathalie på e-mail eller 28 96 01 91 for at høre mere. 

Ja, du kan se et overblik over alle vores aktuelle uddannelser og kurser her.