Skip to content

Adfærdsbaseret ledelsesforløb

Adfærdsbaseret Ledelsesforløb

Styrk dine ledelseskompetencer og skab varig succes

Afspil video

Ønsker du at blive en endnu mere effektiv leder, der kan motivere og inspirere dine medarbejdere til at opnå fremragende resultater? 

Vil du lære at bruge principperne fra adfærdsvidenskab til at skabe en positiv arbejdskultur og et stærkt sammenhold? Så er vores adfærdsbaserede ledelsesforløb det rette for dig.

Hvad er adfærdsbaseret ledelse?

Adfærdsbaseret ledelse er en tilgang, der fokuserer på at forstå og påvirke adfærd ved at anvende adfærdsvidenskabelige principper. Ved at forstå, hvad der motiverer og påvirker mennesker, kan du skabe et miljø, der fremmer produktivitet, engagement og trivsel.

bro kommunikation, adfærdsdesign og ledelse kurser og uddannelser nudging og adfærdsdesign
Adfærdsbaseret Ledelsesforløb

Hvordan kan vores adfærdsbaserede ledelsesforløb hjælpe dig?

Vores ledelsesforløb fokuserer på at styrke bevidsthed og handlekraft i forhold til din egen og til andres manglende rationalitet.

På forløbet dykker vi på hvert modul ned i en af de fire adfærdsbarrierer, der oftest står i vejen for effektiv ledelse. Adfærdsbarriererne repræsenterer kompleksiteten i ledelsesopgaven. 

 

 

På den ene side er de uundgåelige og kan være en værdifuld del af ledelse. På den anden side kan de også forhindre ønsket forandring. Derfor er det vigtigt at kende til barriererne.

På forløbet arbejder vi med at øge bevidstheden om de fire adfærdsbarrierer og finde måder at håndtere dem på. Det hjælper dig, som leder, til at skabe effektive forandringer og trives i de komplekse ledelsesopgaver.

Fire adfærdsbarrierer der står i vejen for effektiv ledelse

Modul 1: Forestillingsevne

Barrieren handler om vores evne til at sætte os i andres sted. Det er vigtigt for effektiv ledelse at være bevidst om, at der kan opstå fejl, når vi tillægger andre vores egne tanker, følelser og motiver. Lederens opgave er at vide, hvornår forestillingsevnen er nyttig, og hvornår man skal forholde sig til konkrete observationer.

Modul 2: Selvbedrag

Selvbedrag er en overlevelsesmekanisme, der giver fremdrift og tro på egne evner. Men det kan også stå i vejen for de rigtige beslutninger. Modulet fokuserer på lederens rolle som fejlkilde og arbejder med præferenceprofiler for at øge bevidstheden om egne bias og diversitet.

Modul 3: Emotionalitet

Emotionalitet er afgørende for at forstå sig selv og andre. Men når det kommer til forandringer, kan lederens følelsesmæssige tilstand påvirke ledelsen negativt. Modulet introducerer aktiv og undersøgende mentalisering som et redskab til at forstå og håndtere medarbejdernes emotionelle reaktioner.

Modul 4: Distance

Distance er nødvendig for at træffe svære beslutninger som leder, men hvis den bliver for stor, kan det true trivsel og psykologisk tryghed blandt medarbejderne. Modulet fokuserer på at gøre sårbarhed til en styrke og skabe en åben kultur, hvor man kan udfordre hinanden og tale om svære emner.

Gode teoretiske emner og dygtige undervisere
"Det var en øjenåbner at koble adfærdsdesign sammen med ledelse og forstå, at der kan være langt fra "jeg har jo sagt" til, det er hørt, forstået, accepteret... og handlet på”. Uddannelsen har gode teoretiske emner og dygtige undervisere der skabte et godt rum for reflekterende diskussioner mellem deltagerne. Og en fornøjelse at være i rum med en hel gruppe andre ledere der også brænder for at lede gennem adfærd."
Deltager

Er du nysgerrig på mere?