Skip to content
Skrevet af Nathalie Søegaard, adfærdsrådgiver i bro

Undgå at få dit hjerte knust i strategiarbejdet

Undgå at få dit hjerte knust i strategiarbejdet. Adfærdsdesign, nudging. fra strategi til handling, brodinviden.dk

”Vi havde været kærester i flere år og erklæret vores kærlighed til hinanden mere end hundrede gange, da min ekskæreste og jeg en dag kom til at tale om, hvad vi egentligt mener med ordene ’jeg elsker dig’”.

Sådan starter Lola Klint sin artikel i Zetland, der har spurgt avisens medlemmer, hvad de egentlig mener, når de ytrer the tree little words.

Enkelt.

Eller hvad?

Det viste sig hurtigt, at der intet entydigt svar var på Lola Klints spørgsmål. Vi er åbenbart ret uenige og mener vidt forskellige ting, når vi erklærer vores kærlighed til hinanden.

Og hvad har det med adfærdsdesign at gøre?

Det er et godt spørgsmål. Kan du huske første gang din kæreste sagde de tre ord?

Det kan jeg. Det var i baren på Restaurant Omar. Et stort øjeblik. Tænk, hvis vi har siddet der og været dybt uenige – uden at vide det.

 • Den ene mener: “Du er mit ét og alt, mit hjem og min fremtid.”
 • Den anden: “Du er fornuftig at optage et realkreditlån med.”

Og her kommer krogen til adfærdsdesign. For det er præcis det samme, der sker, når vi skal eksekvere på en strategi.  

Vi glemmer at tage højde for, at vi formentligt ikke har den samme konkrete forståelse.

Og hvis vi ikke engang er enige om, hvad ’jeg elsker dig’ betyder, hvordan skal vi så nogensinde blive enige om, hvad ’vi er en agil organisation’ betyder? Og dér kommer adfærdsdesign ind i billedet.

Hvordan undgår vi at tale forbi hinanden?

Den største udfordring er, at vi antager, at andre ved, hvad vi mener, når vi siger: jeg elsker dig. Det er det, vi i dannede kredse kalder, curse of knowledge.

Forbandelsen gør, at vi glemmer detaljer, eksempler og historier. Og hvis vi går fra strategiarbejdet og ind i mødelokalet, så er samme forbandelse på spil. Ofte mangler vi træning i til at tale i konkrete actions.

Vi er gode til at brainstorme på:

 • Hvad vil kunderne mene om udviklingen af vores nye produkt, som de ikke har efterspurgt?

Mindre gode til at få brainstormen ned i en konkret handling, som:

 • Sebastian interviewer kundeservice og opstiller 3 årsager til, hvorfor vores produkt er en dårlig idé.

Hvor god er du til at sige:

Nå. Og hvad gør vi så herfra? Hvem skal gøre hvad, hvornår og hvordan? 

Vil du have hjælp til, hvordan I kan blive mere konkrete og formulere konkrete actions? Så lad os gøre det over en kop kaffe.

 
Bryd vaner, og skab forandring

Få fem gratis lektioner i adfærdsdesign og nudging

Vil du ændre adfærd? Snup vores fem gratis lek­tion­er i adfærds­de­sign og nudging og bliv­er klogere på, hvor­dan du kan bryde van­er og skabe mærk­bare foran­dringer.

Lek­tierne inde­hold­er en god kom­bi­na­tion af teori, eksem­pler til inspi­ra­tion, samt øvelsesark, der er lige til at bruge.

 • Lek­tion 1: Har du kon­trol over dine egne beslut­ninger?
 • Lek­tion 2: Der­for lykkes du ikke
 • Lek­tion 3: Der­for skal du lave en frik­tion­s­analyse
 • Lek­tion 4: Test min­dre og test oftere
 • Lek­tion 5: Hvor­dan kom­mer du videre med adfærdsdesign?

De bliv­er lev­eret direk­te i din ind­bakke med passende tidsin­ter­val, så du både kan nå at læse, prak­tis­ere, reflek­tere og måske lige frem nå at savne den næste lek­tion.

Nathalie er konsulent og adfærdsrådgiver i bro. Hun underviser på uddannelsen i adfærdsdesign. bro adfærdsdesign

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, så det er det Nathalie, du skal have fat i. Hun kan vitterligt besvare alle dine spørgsmål om fx:

 • fremtidige hold og datoer
 • materiale om vores uddannelser og kurser
 • argumenter til din chef om at komme på uddannelse eller kursus
 • og hvad du ellers måtte brænde inde med.