Skip to content
Når en lille indsats gør en kæmpe forskel

Hvordan kan adfærdsdesign understøtte effektivitet og fordybelse?

Små skridt med stor indflydelse. Politiet vil forbedre sagsbehandling med adfærdsdesign adfærdsdesign. nudging Små skridt med stor indflydelse. Politiet vil forbedre sagsbehandling med adfærdsdesign adfærdsdesign. nudging

Kan du se forskellene på de to billeder?

Ja?

En væg er blevet malet. En plante plantet. Nem tilgængelighed af headphones. Billeder ophængt. Det er blevet lidt mere hyggeligt, vil nogen måske mene?

Tilfældigt?

Slet ikke.

Og det er ikke en indretningsarkitekt fra Bolig Magasinet, der har været på spil. Det er Karen fra Rigspolitiet, der har været på adfærdsbootcamp. Hvor hun arbejde med ’Effektiv sagsbehandling’

Udfordring: Hvordan får vi medarbejderne til at færdiggøre sagsbehandlingen?

Sagsbehandling er en vigtig opgave for politiet, men det kan være udfordrende at motivere medarbejdere til at få afsluttet sagerne til tiden.

Det kender du måske også fra dine kollegaer – måske endda fra dig selv?

Opgaven er næsten færdig. Du skal bare lige skrive den der rapport. Det er en opgave, der er nem at udskyde, ikk’?

Løsning: Adfærdsdesign i det fysiske arbejdsmiljø

Karen havde undersøgt flere friktioner for effektiv sagsbehandling. En af dem var omgivelserne.

Derfor udvalgte hun en håndfuld kontorer og omdannede dem til hjemlige og attraktive arbejdsområder med plads til ro (headphones) og som inviterede til fordybelse

Hvordan gik det, og hvad kan du lære af det?

Heldigvis har Karen kun fået positiv feedback:

”En del medarbejdere har allerede givet positiv feedback til deres leder eller direkte til mig. Det gør mig oprigtig glad. Nok mest fordi jeg tænker, at man kun giver feedback, hvis noget er virkelig godt eller virkelig dårligt”

Og hvad kan du lære af det?

Da vi mødte Karen første gang, så hun et uudnyttet potentiale i det populære it-værktøj, der gjorde sagsbehandlingen effektiv. Og at det var it-værktøjet, der skulle blive en del af den daglige arbejdsgang hos medarbejderne, der ville sikre effektiv sagsbehandling.

Og det var det også.

Men da Karen var ude og undersøge adfærden, så hun, at det i høj grad også handlede om atmosfæren på kontorerne.

Det er de oplevelser, vores kursister får, når de kommer på vores bootcamp i adfærdsdesign 

De ser udfordringer holistisk. Ikke udelukkende ud fra i it-system.

Ser du dine kollegaers adfærdsmønstre holistisk?

Nathalie er konsulent og adfærdsrådgiver i bro. Hun underviser på uddannelsen i adfærdsdesign. bro adfærdsdesign

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, så det er det Nathalie, du skal have fat i. Hun kan vitterligt besvare alle dine spørgsmål om fx:

  • fremtidige hold og datoer
  • materiale om vores uddannelser og kurser
  • argumenter til din chef om at komme på uddannelse eller kursus
  • og hvad du ellers måtte brænde inde med.