Skip to content
Få 5 lektioner i adfærdsdesign og nudging

Bryd vaner, og skab forandring

Bryd vaner, og skab forandring

Få fem gratis lektioner i adfærdsdesign og nudging

Vil du ændre adfærd? Snup vores fem gratis lek­tion­er i adfærds­de­sign og nudging og bliv­er klogere på, hvor­dan du kan bryde van­er og skabe mærk­bare foran­dringer.

Lek­tierne inde­hold­er en god kom­bi­na­tion af teori, eksem­pler til inspi­ra­tion, samt øvelsesark, der er lige til at bruge.

  • Lek­tion 1: Har du kon­trol over dine egne beslut­ninger?
  • Lek­tion 2: Der­for lykkes du ikke
  • Lek­tion 3: Der­for skal du lave en frik­tion­s­analyse
  • Lek­tion 4: Test min­dre og test oftere
  • Lek­tion 5: Hvor­dan kom­mer du videre med adfærdsdesign?

De bliv­er lev­eret direk­te i din ind­bakke med passende tidsin­ter­val, så du både kan nå at læse, prak­tis­ere, reflek­tere og måske lige frem nå at savne den næste lek­tion.

Nathalie er konsulent og adfærdsrådgiver i bro. Hun underviser på uddannelsen i adfærdsdesign. bro adfærdsdesign

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, så det er det Nathalie, du skal have fat i. Hun kan vitterligt besvare alle dine spørgsmål om fx:

  • fremtidige hold og datoer
  • materiale om vores uddannelser og kurser
  • argumenter til din chef om at komme på uddannelse eller kursus
  • og hvad du ellers måtte brænde inde med.